Radosť, n.o.    zariadenie pre seniorov,  976 73   Telgárt č. 150

K r í z o v ý    p l á n


OPATRENIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID–19 A INÝCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej rebubliky zo dňa 6.3.2020 z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, chrípkové a chrípke podobné ochorenia a šíriaci sa koronavírus COVID- 19 z dôvodu zabezpečenia hygienicko-epidemiologického režimu platí

do odvolania

    ZÁKAZ NÁVŠTEV

Touto cestou chránime Vás aj Vašich blízkych pred rozširovaním respiračných ochorení,      

Preto je potrebné  rešpektovať preventívne opatrenia prijaté z dôvodu šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID -19.

       Na základe záväzného postupu pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vydalo MZ SR a MPSVR SR v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID – 19, zariadenie pre seniorov spracovalo krízový plán, ktorého obsahom je plán preventívnych opatrení, plán opatrení v prípade karantény. V prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečnená.

Odporučanie pri  COVID – 19 :

  • ostať doma, vždy používať rúško
  • sledovať svoj zdravotný stav a príznaky, v prípade zhorčenia zdravotného stavu kontaktovať svojho lekára
  • pitie dostatočného množstvo tekutín a oddych
  • v prípade minoriadnych zdravotných udalostí volať číslo 155
  • zakryť ústa rúškom, keď kýchate a kašlete, používať pri dotyku ochranné rukavice
  • umývať si ruky mydlom najmenej 20 sekúnd s obsahom alkoholu – asi 60%
  • ostať v samotnej miestnosti, samostatné WC a kúpeľňu
  • nepoužívať spoločný riad, uteráky, posteľnu bielizeň
  • vyčistiť všetky povrchy – napr. stoly, kľučky
  • používať domáce dezinfekčné prostriedky

 

Zariadenia krízovej intervencie poskytujúce ubytovanie pri prijímaní nových klientov postupujú v zmysle platného Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (od zariadenia. Vhodným spôsobom  je potrebné vytvoriť prostredníctvom pások koridor pre vstup a zabezpečiť, aby boli medzi osobami počas čakania vytvorené dostatočné rozostupy, min. 2 metre. V stanoviskách príjmu klientov do zariadenia sa vykoná kontrola telesnej teploty bezdotykovým teplomerom, zisťuje sa objektívna anamnéza (cestovateľská a kontakt s COVID-19 infikovanými ľuďmi) a na základe prvotného zhodnotenia prejavov zdravotného stavu sa postupuje nasledovne: a) tí, ktorí majú príznaky akútneho infekčného respiračného ochorenia (náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich symptómov: kašeľ, telesná teplota nad 38 °C, dýchavičnosť) a bez inej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz sú umiestňovaní do vyhradenej, pre personál aj klientov výrazne označenej časti budovy/priestoru/miestnosti, v ktorej sa poskytuje starostlivosť – sociálna služba s týmito špecifikami – toto miesto má byť vzdialené od ostatných klientov, ktorí sú bez známok akútneho infekčného respiračného ochorenia aspoň 3 metre; – v tejto zóne majú byť klienti od seba navzájom oddelení najmenej 2 metrovým odstupom; – títo klienti majú mať na tvári po celý čas pobytu ochranné rúško, alebo inú obdobnú ochranu tváre.

 

Radosť n.o. zariadenie pre seniorov dodržiava všetky nariadené opatrenia Ministerstvom  práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  Bratislava. Dodržiavame príkazy o zákaze  návštev v zariadení, taktiež príkaz o určení subjektu hospodárskej mobilizácie.

Je zabezpečené vyšetrenie na COVID – 19 pre všetkých klientov a taktiež personálu zariadenia   v spolupráci s  VÚC Banská Bystrica a taktiež  v spolupráci s ošetrovateľskou službou ADOS a zdravotnou sestrou zariadenia.

 

Martin Lunter

štatutárny zástupca