RADOSŤ zariadenie pre seniorov v Telgárte oznamuje, že od 1. júla 2015 je otvorená prevádzka starostlivosti a opatrovateľskej služby pre seniorov.