Služby a činnosti

DSS Radosť Telgárt, zariadenie pre seniorov, poskytuje všeobecne prospešné služby sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
Zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre seniorov, ktorým zdravotný stav a sociálne zázemie nedovoľuje zotrvať v rodine.
Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu  nepriaznivého zdravotného stavu a  z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

 

Podmienky prijatia

Do zariadenia pre seniorov možno prijať osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na poskytovanie  sociálnej služby, opatrovateľskej a zdravotnej starostlivosti.